Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/7: Nhiều biến động trong phiên sáng hôm nay

Share:
3

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, ghi nhận các đồng chủ chốt như yên Nhật, đô la Úc, bảng Anh… tăng giá. Ngược lại, các đồng nhân dân tệ, đô la Canada, bath Thái giảm giá ở cả hai chiều.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá yên Nhật (JPY) tại 10 ngân hàng trong nước hôm nay 2/7, ở chiều mua vào có 8 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó ở chiều bán ra có 8 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào yên Nhật (JPY) cao nhất là 212,30 VND/JPY. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất là Sacombank và VIB với 218,00 VND/JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay(02/07/2020)

Tỷ giá JPY hôm qua(01/07/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

208,65

210,76

218,63

208,23

210,33

218,18

ACB

213,57

214,65

217,53

212,15

213,22

216,08

Techcombank

212,22

212,29

221,31

211,76

211,83

220,85

Vietinbank

212,95

213,45

221,45

212,83

213,33

221,33

BIDV

210,17

211,44

218,64

209,79

211,06

218,28

DAB

210,00

214,00

217,00

209,00

214,00

216,00

VIB

212,00

214,00

217,00

211,00

213,00

216,00

SCB

214,20

214,80

217,90

213,00

213,60

216,70

STB

213,00

214,00

218,00

213,00

214,00

218,00

NCB

212,30

213,50

218,70

212,30

213,50

218,70

Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá đô la Úc hôm nay, ở chiều mua vào có 8 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 8 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua.

Eximbank có giá mua đô la Úc (AUD) cao nhất là 15.908 VND/AUD đồng thời ngân hàng này cũng bán đô la Úc (AUD) thấp với giá 15.956 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay(02/07/2020)

Tỷ giá AUD hôm qua(01/07/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

15.633

15.791

16.286

15.599

15.757

16.250

ACB

15.813

15.917

16.162

15.797

15.901

16.146

Techcombank

15.578

15.789

16.391

15.580

15.790

16.392

Vietinbank

15.813

15.943

16.413

15.802

15.932

16.402

BIDV

15.734

15.829

16.269

15.704

15.799

16.237

DAB

15.870

15.930

16.150

15.870

15.930

16.150

VIB

15.712

15.855

16.304

15.712

15.855

16.304

SCB

15.860

15.910

16.260

15.850

15.900

16.240

STB

15.857

15.957

16.368

15.843

15.943

16.357

EIB

15.908

0

15.956

15.878

0

15.926

NCB

15.712

15.802

16.214

15.712

15.802

16.214

Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay

Hôm nay 30/6, khảo sát tỷ giá bảng Anh (GBP) tại 10 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 9 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 9 ngân hàng tăng giá  và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 28.758 VND/GBP, Ngân hàng Quốc Dân có giá bán thấp nhất là 29.008 VND/GBP.

Ngân hàng

Tỷ giá GBP hôm nay(02/07/2020)

Tỷ giá GBP hôm qua(01/07/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

28.193

28.477

29.370

27.980

28.263

29.149

ACB

0

28.728

0

0

28.548

0

Techcombank

28.160

28.359

29.261

28.153

28.352

29.257

Vietinbank

28.572

28.792

29.212

28.398

28.618

29.038

BIDV

28.426

28.598

29.076

28.211

28.382

28.863

DAB

28.620

28.730

29.120

28.450

28.560

28.940

VIB

28.454

28.712

29.149

28.274

28.531

28.965

SCB

28.670

28.790

29.150

28.490

28.600

28.960

STB

28.758

28.858

29.068

28.589

28.689

28.892

NCB

28.286

28.406

29.008

28.286

28.406

29.008

Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tại 7 ngân hàng Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua và 3 ngân hàng không giao dịch KRW chiều mua vào. Trong khi đó ở chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Quốc Dân có giá mua vào won Hàn Quốc (KRW) cao nhất là 17,79 VND/KRW. Bán won Hàn Quốc (KRW) thấp nhất là Sacombank với giá 20,00 VND/KRW.

Ngân hàng

Tỷ giá KRW hôm nay(02/07/2020)

Tỷ giá KRW hôm qua(01/07/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

16,70

18,56

20,33

16,68

18,53

20,30

Techcombank

0,00

0,00

22,00

0,00

0,00

22,00

Vietinbank

17,52

18,32

21,12

17,50

18,30

21,1

BIDV

17,32

19,14

20,19

17,30

0,00

21,04

SCB

0,00

19,10

0,00

0,00

19,20

21,1

STB

0,00

18,00

20,00

0,00

18,00

20,00

NCB

17,79

18,39

20,52

17,79

18,39

20,52

Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay

So sánh tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, giảm giá mua so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 4 ngân hàng giảm giá, 1 ngân hàng giảm giá bán so với hôm qua.

Vietcombank có giá mua vào nhân dân tệ (CNY) cao nhất là 3.214 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là VietinBank với giá 3.313 VND/CNY.

Ngân hàng

Tỷ giá CNY hôm nay(02/07/2020)

Tỷ giá CNY hôm qua(01/07/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

3.214,97

3.247,44

3.349,74

3.216,38

3.248,87

3.351,21

Techcombank

0,00

3.226,00

3.356,00

0,00

3.226,00

3.356,00

Vietinbank

0,00

3.253,00

3.313,00

0,00

3.256,00

3.316,00

BIDV

0,00

3.235,00

3.327,00

0,00

3.238,00

3.329,00

STB

0,00

3.213,00

3.384,00

0,00

3.216,00

3.386,00

Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:

Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 688,55 – 772,49 VND/THB,

Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.380 – 16.833 VND/SGD,

Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 16.787 – 17.280 VND/CAD.

(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).

Theo Vietnambiz

Share:

Leave a reply